Navigace

Obsah

Usnesení ze schůze Rady města Skuteč

UPOZORNĚNÍ: 
Veškeré zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Skuteč jsou uloženy ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na sekretariátu Městského úřadu Skuteč.

V souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Po uplynutí uvedené lhůty jsou přijatá a schválená usnesení Rady města Skuteč umístěna na webové stránky města Skuteč v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo občan, vlastnící na území obce nemovitost, má právo nahlížet do usnesení rady obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). Toto oprávnění (§ 17 zákona o obcích) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Úplné znění usnesení Rady města Skuteč je uloženo u tajemnice(ka) Městského úřadu Skuteč.

Rok 2018

Usnesení z 98 zasedání rady města, konané dne 20. 8. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 99 zasedání rady města, konané dne 3. 9. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 82 zasedání rady města, konané dne 8. 1. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 100 zasedání rady města, konané dne 17. 9. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 103 zasedání rady města, konané dne 29. 10. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 102 zasedání rady města, konané dne 15. 10. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 101 zasedání rady města, konané dne 1. 10. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 1. zasedání rady města, konané dne 12. 11. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 2. zasedání rady města, konané dne 19. 11. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 3. zasedání rady města, konané dne 26. 11. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 4. zasedání rady města, konané dne 10. 12. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 5. zasedání rady města, konané dne 17. 12. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 83 zasedání rady města, konané dne 22. 1. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 6. zasedání rady města, konané dne 28. 12. 2018 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 84 zasedání rady města, konané dne 5. 2. 2018 na MěÚ ve Skutči

Rok 2017

Usnesení z 79 zasedání rady města, konané dne 27. 11. 2017 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 80 zasedání rady města, konané dne 11. 12. 2017 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 81 zasedání rady města, konané dne 27. 12. 2017 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 68 zasedání rady města, konané dne 26. 6. 2017 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 73 zasedání rady města, konané dne 28. 8. 2017 na MěÚ ve Skutči

Stránka