Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

V KKS se nám rozmohl takový nešvar

V KKS se nám rozmohl takový nešvar

Ono to trvá už delší dobu, respektive k dané situaci dojde snad při každém představení nebo koncertě. Ano, mluvím o vyzvánění mobilních telefonů.

Při hudební produkci se to ještě tak nějak „ztratí“, ale v průběhu divadelních představení to opravdu hodně naruší atmosféru i děj, nemluvě o ztrátě koncentrace herců.

Prosíme, vypněte (ztlumte) si své mobily

Miroslav Horníček řekl, že „Láska k divadlu začíná tím, že do něj přijdeme včas.“ Kdyby žil dnes, určitě by se vyjádřil i k tématu mobilů a jejich rušivé funkce na divadle. Proč se tak děje, i když většina divadel před začátkem pouští nahrávku s výzvou k vypnutí přístrojů? Proč jsou někteří diváci tak pohodlní, že si alespoň neztiší vyzvánění přepnutím na režim „letadlo“? Protože jsou přesvědčeni, že právě jim nikdo zrovna volat nebude. Ale to nikdo nikdy nemůže vědět. A lze-li předejít trapnému okamžiku, kdy na Vás s nelibostí pohlížejí všichni okolo sedící, proč to neudělat? Vůbec nejhorším případem je, když se totéž vyzvánění ozve při představení několikrát, protože dotyčný/á hovor vždy jen „típne“ a volající to za čas zkusí znovu. U starších lidí často hraje roli i to, že svůj mobil ani neumí řádně obsluhovat. V tom případě si to musí nechat vysvětlit a naučit se to, nebo mobil nechat doma.

Zavedení možných restrikcí

S uvedeným problémem se potýkají i jinde. Ve Francii bylo na podzim loňského roku povoleno rušit signál mobilních telefonů. Opatření se podařilo prosadit i díky argumentu, že se rušením signálu zamezí i pirátskému nahrávání a hlavně proto, že signál není rušen mimo sál a není znemožněno nouzové volání. U nás je však použití rušiček (zatím) nelegální. Proto jsme i u nás ve Skutči jsme zatím odkázáni na rozum a soudnost samotných návštěvníků. Snad se stane vypnutý nebo aspoň ztišený mobil časem samozřejmostí na každé veřejné produkci.

Ke všem, kteří dodržují pravidla slušného chování, mezi které dnes vypnutí či ztišení telefonu rozhodně patří, směřuje naše poděkování.

Přečtěte si další pravidla, která jsou součástí etikety v divadle.

Lenka Frídlová

nahoru