Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Pozor na dodržování vyhlášky

Pozor na dodržování vyhlášky

Nadešel březen a s ním i čas, kdy se pouštíme do úklidu svých zahrad a pozemků i do dalších prací vykonávaných mimo obytné objekty. V této souvislosti připomínáme povinnosti upravené obecně závaznou vyhláškou města Skuteč č. 3/2022 K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Pálení suchého listí a větví

Mimo jiné jmenovaná vyhláška upravuje spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích. Toto je povoleno pouze v pátek od 12:00 do 19:00 a v sobotu od 08:00 do 13:00.

Upozorňujeme však, že pálení si můžeme ušetřit (a tím ušetříme i přírodu), když staré větve, listí a další zahradní odpad odvezeme do místní kompostárny. Provozní doba od dubna je: pondělí a středa 13:00 – 15:00 a v sobotu 09:00 – 11:00.

Regulace hlučných činností

Abychom neobtěžovali hlukem sousedy a spoluobčany, vymezuje vyhláška dny a časy, v nichž je zakázáno užívat hlučné stroje a zařízení, jako např. sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily, buchary, frézy na pařezy, křovinořezy, řezačky na dlažbu, rozbrušovačky apod. Tyto nesmějí využívat o nedělích po celý den a dále ve dnech státních svátků a ostatních svátků, vždy v době od 06:00 do 11:00.

nahoru