Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Dotace do kuchyně Školní jídelny Skuteč

Dotace do kuchyně Školní jídelny Skuteč

Hned v prvních lednových dnech jsme obdrželi dobrou zprávu. Naše žádost o přidělení dotace na akci Snížení energetické náročnosti gastro provozu – Školní jídelna Skuteč, okres Chrudim, byla schválena. Dotaci město obdrží v 50 % výši celkových nákladů, její aktuální výše činí 5.291.178 Kč.

Poté, co byla v objektu školní jídelny dokončena rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a elektro rozvodů, které již nesplňovaly požadované normy, jsme zaregistrovali existenci dotačního titulu, díky kterému bychom mohli modernizovat i samotný provoz kuchyně školní jídelny. Značnou výhodou bylo, že do žádosti bylo možné zahrnout i náklady investované dva roky zpětně, tedy shora zmíněné stavební úpravy, které činily celkovou částku 1.200.000 Kč.  

Školní jídelna Skuteč má při stávajícím provozu denní kapacitu 550 jídel, vaří pro děti MŠ, ZŠ, pro pedagogy i cizí strávníky, jídlo z ní se dováží i do malotřídní školy a školky ve Žďárci. Nově navržená technologie přinese významné úspory energií, surovin, času a pracovního úsilí, a to v hygienicky vyhovujících podmínkách. Investice zahrnuje výměnu gastro vybavení za moderní a úsporné spotřebiče a současně projde změnou za úsporné také osvětlení.

Konkrétně se v kuchyni školní jídelny již v příštím školním roce budou využívat dva nové varné kotle – míchací a multifunkční, každý o objemu 150 l, indukční sporák, elektrická multifunkční pánev, multifunkční varné zařízení, konvektomat, myčka černého nádobí, předmývací stroj, myčka stolního nádobí s dvojitým oplachem a další moderní vybavení.  

Úspory energií by měly přesahovat 30 %, což bylo i podmínkou získání dotace. Nové spotřebiče však také usnadní těžkou práci a ušetří čas všem zaměstnankyním školní jídelny. Celou akci musíme realizovat v rámci jedné etapy. Snažíme se jí naplánovat na období letních prázdnin, aby nedošlo k žádné odstávce ani omezení chodu jídelny. Jsme moc rádi, že zrovna tato dotace se nám podařila. Celé akci jsme museli věnovat během velice krátkého období mnoho času, abychom žádost podali včas, což jak víme, některá okolní města nestihla.    

Jaroslav Hetfleiš – starosta
Mgr. Milan Pešek - místostarosta

nahoru