Navigace

Obsah

Hledáme vedoucí/ho oddělení majetek a investice

Typ: ostatní
Město Skuteč vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2021 na obsazení funkčního místa "Vedoucí oddělení majetek a investice".

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR
 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka
 • bezúhonnost v dosavadním životě.

 

Požadavky na uchazeče:

 • středoškolské vzdělání stavebního či obdobného zaměření
 • osvědčení autorizovaný stavitel – technik v oboru pozemních staveb vítáno
 • vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, důkladnost, spolehlivost a samostatnost
 • emoční stabilita, umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti
 • uživatelská znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B.

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde - li o cizího státního občana
 • datum, podpis, telefonní kontakt, e-mail.

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • profesní  životopis  obsahující  údaje  o  všech  dosavadních  zaměstnáních,  o  odborných  znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku  s přílohami  v  obálce  označené  "VŘ – vedoucí oddělení majetek a investice"  je  možno doručit  do 10.10.2021 do 11:00 osobně na podatelnu Městského úřadu Skuteč, Palackého náměstí 133, nebo formou poštovní zásilky na adresu: Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč. Případné dotazy zodpoví na tel. 469 326 402 tajemnice úřadu.


Příloha

Vytvořeno: 8. 9. 2021
Poslední aktualizace: 8. 9. 2021 15:12
Autor: Matěj Zelinka