Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Informace k zákazu provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy

Informace k zákazu provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy

Od 1. září 2024 je zakázáno provozovat v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro rodinnou rekreaci spalovací zařízení horší než 3. třídy.

V souladu s ust. § 41 odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud je spalovací stacionární zdroj podle výše uvedeného ustanovení zákona o ochraně ovzduší provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 31. srpna 2024.

Přílohy

Jak správně topit a ušetřit

Jak správně topit a ušetřit.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,56 MB
nahoru