Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Koupaliště se v této sezóně neotevře

Koupaliště se v této sezóně neotevře

Určitě už netrpělivě čekáte na informaci, jak že to letos bude s koupalištěm? Pro letošní rok bylo rozhodnuto o uzavření samotného bazénu v areálu koupaliště a zahájení projekčních úkonů a stavebních prací tak, abychom nejlépe v příštím roce měli opět koupaliště v provozu.

Začneme-li od začátku, koupaliště ve Skutči se otevíralo 4. srpna 1996. Ve svých začátcích se pyšnilo největší návštěvností v širokém okolí. Bohužel už v roce 2021 došlo revizním technikem k zavření první atrakce tzv. skluzavky „kamikadze“. V loňském roce došlo i k uzavření tobogánu. Oba tyto aspekty měly částečný podíl na úbytku návštěvníků, který se snížil o cca 2.500. Dalším nepříjemným aspektem byly mnohaleté velké ztráty vody, což vedlo k dopouštění, a tudíž i stálému ochlazování samotné vody v bazénu.

Z těchto důvodů, hned na podzim 2023, řešili zastupitelé otázku, co s koupalištěm dál. První otázkou bylo, jak zamezit obrovským únikům vody – jednalo se o cca 100 m3 vody denně. Od toho se vše odvíjelo. Ještě na podzim proběhly kamerové zkoušky přívodů vody ze strojovny do koupaliště. Tyto zkoušky sice ukázaly na inkriminovaná místa, ta však při vykopání sond neodhalila žádné velké závady mající na svědomí tak obrovské úniky vody. Z toho vyplynulo, že k únikům dochází buď v rozvodech vody pod bazénem, nebo v samotné betonové konstrukci bazénu.

Město na zasedání zastupitelstva v březnu 2024 diskutovalo o dalších možnostech. Již v té době proběhlo první místní šetření firmy zajišťující radarové zkoušky a geologický průzkum za účelem zjištění stavu samotné betonové konstrukce bazénu a jeho podloží. V dubnu a květnu probíhaly radarové zkoušky a geologický průzkum. Oficiální technická zpráva o zjištěných skutečnostech zatím nebyla vyhotovena, ale dle prvotních informací má bazén dvě praskliny. Jedna (již delší dobu zřejmá) prasklina je v celé šíři bazénu, kde jste si mohli všimnout jeho zlomení a částečného poklesu jedné poloviny bazénu. Druhá prasklina byla zjištěna po celé druhé půli bazénu. V důsledku těchto pohybů dna bazénu došlo k rozsáhlému poškození rozvodů vody umístěných právě v betonové desce dna bazénu.

Poté co jsme si přičetli do seznamu oprav opadávající kachličky, neodpovídající brouzdaliště, nebezpečnou skluzavku pro děti a špatný stav atrakcí, bylo rozhodnuto o uzavření samotného bazénu v areálu koupaliště pro rok 2024 a zahájení projekčních úkonů a stavebních prací tak, abychom nejlépe v příštím roce měli opět koupaliště v provozu.

Studie na kompletní rekonstrukci koupaliště byla před několika lety propočítána na částku cca 110 miliónů korun, což není v současné době pro městský rozpočet reálné. I když vnímáme skutečnost, že samotný areál, příroda v okolí a celkové prostředí, kde se koupaliště nachází, by si to velmi zasloužilo.

S provozovatelem stánku jsou v řešení možnosti zřízení občerstvení v některých letních dnech, rovněž připravujeme i plán letních akcí v areálu koupaliště pro veřejnost. V následujících vydáních SN vás budeme informovat podrobněji o výsledcích měření a dalším postupu prací. Rozumíme tomu, že pro mnoho z vás je uzavření koupaliště nepříjemnou zprávou, ale bez potřebné částečné rekonstrukce není koupaliště schopno dalšího provozu a samotné opravy nelze realizovat bez jeho uzavření, stejně jako tomu bývá u jiných měst.

  2021 2022 2023
Zahájení / konec 12.06. / 29.08. 11.06. / 28.08.  24.06. / 26.08. 
Počet dní v provozu 55 66 47
Počet dní mimo provoz 23 12 16
Celková návštěvnost 7.489 lidí  12.339 lidí 9.812 lidí
Příjmy ze vstupného 462.844 Kč 778.756 Kč 592.133 Kč
Náklady na údržbu 436.418 Kč 450.990 Kč  470.850 Kč
Náklady na spotřebu vody 824.742 Kč 543.053 Kč 591.691 Kč
Celkové náklady na provoz 2.917.251 Kč 2.978.192 Kč 2.792.566 Kč
nahoru