Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Nová pobočka Czech POINTu

Nová pobočka Czech POINTu

S plánovanou výstavbou nové knihovny plánujeme rozšířit i Czech POINT. Právě v nové knihovně bude kontaktní místo, kde získáte výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku,...

Na Czech POINTech lidé získávají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Odpadává tak další obíhání po úřadech dle hesla „nemá obíhat občan, ale dokument“.

Aktuálně najdete kontaktní místo Czech POINTu na České poště nebo Městském úřadě.

nahoru