Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Novinky v odpadovém hospodářství

Novinky v odpadovém hospodářství

Nové kontejnery na sklo, volné nádoby na PLAST a PAPÍR, úprava svozů komunálního odpadu od roku 2024. Více se dočtete v článku

Městu se podařilo získat zdarma na zápůjčku dalších 14 kontejnerů na sklo. Jejich obměny se tak dočkají i v místních částech. Celkem se tedy v letošním roce podařilo získat 39 kontejnerů, čímž jsme v rozpočtu města ušetřili částku cca 750.000 Kč.

Nyní se zaměříme na úpravy některých svozových míst, vybudování většího svozového místa na odstavné ploše pod Speciální školou v ulici Rubešova a monitoring svozových míst.  

Dále sdělujeme, že v případě vašeho zájmu máme stále volné nádoby na tříděný odpad PLAST a PAPÍR. Neváhejte si nádoby vyzvednout, neboť počátkem roku 2024 plánujeme spustit ve Skutči a všech místních částech pouze čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu.

Výjimkou budou bytové domy, kde bude i nadále ponechán svoz týdenní. V rámci čtrnáctidenního svozu budou moci být na jedno číslo popisné i dvě nádoby na komunální odpad objemu 120 či 240 litrů.

Milan Pešek
místostarosta města

nahoru