Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Nový záměr nájmu prostor v ulici Sládkova

Nový záměr nájmu prostor v ulici Sládkova

Město Skuteč zveřejňuje záměr nájmu prostor určených k podnikání nacházející se v budově čp. 788 Sládkova ulice Skuteč, o výměře 306 m².

Výše nájmu minimálně 500 Kč/m²/rok + platná sazba DPH, doba nájmu
na dobu určitou do 31.12.2026 s možností dalšího prodloužení.

Žádost o nájem předmětné nemovité věci s uvedením výše nájemného za m²/rok, v zalepené obálce označené nájem prodejny Sládkova ul. - „NEOTVÍRAT“, případné připomínky může zájemce podat na Městský úřad Skuteč nejpozději do 26.04.2024.

Pronajímatel si vyhrazuje právo vybrat nejvýhodnější nabídku, případně výběrové řízení zrušit.

Přílohy

Nový záměr nájmu prostor v ulici Sládkova

Nový záměr nájmu prostor v ulici Sládkova.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 239,52 kB
nahoru