Menu
Město Skuteč

Ocenění za web, noviny a facebook

Ocenění za web, noviny a facebook

Nedávno jsme informovali o úspěchu v soutěžích pořádaných společností Kvalikom, která hodnotí způsob komunikace veřejných institucí. Náš web vyhrál celostátní kolo a noviny a facebook se umístil na 1. místě v krajském kole. Níže naleznete kompletní slovní hodnocení.

Skuteč uspěla ve všech soutěžích v kategorii měst od 2 – 10 tisíc obyvatel.

Naše město bylo zapojeno do soutěže Zlatý lajk 2022, kdy se hodnotí komunikace na facebooku. Skutečský facebook vyhrál okresní kolo a v rámci kraje jsme obsadili rovněž 1. místo.

Stejně tak si vedly i naše Skutečské noviny. V soutěži Radniční listy roku 2022 jsme vyhráli okresní i krajské kolo.

Největšího úspěchu dosáhly naše webové stránky. Kromě okresního a krajského kola jsme vyhráli také kolo celostátní, a to ze 186 hodnocených stránek.

 

Slovní hodnocení webových stránek

 • Skutečské webové stránky jsou výjimečné svou přehledností, grafickým zpracováním plným vkusných prvků a celkovou uživatelskou přívětivostí.
 • Grafické zpracování vychází z barevné kombinace loga města. Logo jako grafický prvek se nachází na více místech, v různých variantách oživuje a doplňuje celkovou podobou webu. Tento prvek dodává stránkám na originalitě a působí skvěle.
 • Úvodní karusel obsahuje velmi kvalitní snímky z dronu - zde kromě samotné kvality fotografie chválíme i takový detail, že snímky jsou velmi zatmavené, aby působily pouze jako nenápadný podklad a nápis "Skuteč - oficiální stránky města" zůstal čitelný.
 • Řazení obsahu je přehledné a opět zde město šlo vlastní cestou - "město" a "úřad" jsou rubriky běžné, další dělení na "kulturu", "služby" a "kontakty" už často nevídáme, ale považujeme jej za vhodné. Přikláněli bychom se pouze za to, aby horní menu obsahovalo i položky "Regionální muzeum", "Městská knihovna" (tedy položky pod úvodním karuselem, neboť se domníváme, že horní menu by mělo zahrnovat kompletní obsah - uživatel je poté nucen se domnívat, že jednotlivé položky je potřeba hledat na více úrovních webu.
 • Zjednodušená verze stránek pro seniory je opravdu skvělá funkcionalita, dotažená v tomto případě do detailu.
 • Za designově ne tolik vydařený považujeme výpis aktualit, který je příliš výrazný a díky často ne příliš kvalitním titulním fotkám působí tato část homepage trochu ne
 • Na webových stránkách nebyl dohledán rozklikávací rozpočet.
 • Responzivita webových stránek byla testována na 5 různých zařízeních (Windows, OS X, iPad, iOS, Android) se skvělým výsledkem. Web je plně responzivní a ve všech variantách zůstává plně přehledný a funkční.
 • Webové stránky jsou dostatečně aktualizované, a to na denní bázi.
 • Stránka obsahuje informace o historii obce a obecné informace, které jsou sepsány poutavě a vyzdvihují zajímavosti, které návštěvníka rozhodně mohou velmi zaujmout.
 • Rychlost odezvy zcela optimální.
 • SEO optimalizace testována ve 3 vyhledavačích (Seznam, Google, Bing), s optimálními výsledky v 5 různých klíčových slovech.

Slovní hodnocení facebooku

 • Úřad prostřednictvím hodnocené Facebook stránky komunikuje od roku 2014. Zatímco zpočátku byla síť využívána spíše sporadicky, dnes se již jedná o aktivní, spolehlivý a moderně spravovaný komunikační kanál, který je obyvateli hojně sledován a využíván. Radnice tím prokazuje úsilí a snahu usnadnit občanům přístup k informacím, aktivně a moderně komunikovat, i nad rámec obvyklých povinností.
 • Sociální sítě mají výhodu rychlého a prakticky bezplatného dosahu, přičemž Město Skuteč této výhody velmi dobře využívá ve prospěch obyvatel. Ti jsou prostřednictvím Facebooku informováni o důležitých organizačních záležitostech, o kulturně-společenském životě včetně aktivit spolků, sportovních klubů a podobně. Publikovány jsou i praktické informace, krizové informace, ale i rozličný odlehčený obsah.
 • Administrátor stránky dosahuje vysoké míry interakce, tedy pohotových odpovědí na komentáře příspěvků, případně je na komentáře reagováno prostřednictvím emotikonů. Jedná se o důležitou součást komunikace na sociálních sítí a zároveň potvrzení ochoty a vůle o komunikace s obyvateli, ochoty odpovídání na dotazy, připomínky či kritiku.
 • Kvalita postů je vynikající. Jsou čtivé, kombinují se různé typy příspěvků, obsah je informativní, ale i zábavný a zajímavý.
 • Kvalita publikovaných fotografií je mimořádně nadprůměrná, reportážní snímky jsou opravdu na velmi profesionální úrovni.
 • Sporadicky jsou publikována videa, ale ideální frekvence je až 1 týdně, přičemž za ideální obsah považujeme buďto livestreamy, případně reportážní videa s jednoduchým střihem, jednoduchou grafikou (například pouze malé logo v rohu), s důrazem na kvalitu záběrů - včetně stabilizace a oživení barev.
 • Stránka velmi dobře využívá všech dostupných funkcionalit sítě (otevírací doba, zakreslení na mapě, možnost komunikace přes Messenger a podobně).
 • Grafická úroveň příspěvků (postery, infografiky, covery FB eventů a podobně) není příliš vysoká. Grafická úprava by měla být sjednocena, moderní a decentní.
 • Frekvence publikování obsahu je nadprůměrná a zcela v pořádku.
 • Statické prvky (cover a profilový obrázek) jsou velmi kvalitní.

Slovní hodnocení Skutečských novin

 • Zpravodaj podává velmi kvalitní zpravodajský přehled o dění, nejen o činnosti  radnice, ale i o záležitostech týkajících se místních spolků, sportovních klubů, referuje o kultuře, společenských i politických tématech. Vše je navíc zpracováno velmi kvalitní novinářskou formou. Články jsou čtivé, titulky poutavé a texty obsahují dostatek citací. Gramatika je na skvělé úrovni.
 • Přestože je zpravodaj celkově zpracován kvalitně, chybí mu více originality a osobitějšího pojetí. Toho lze přitom dosáhnout snadno – neobvyklou odlehčenou rubrikou, grafickými symboly uvnitř sazby, větší hravostí.
 • Zpravodaj naplňuje požadavky na praktičnost, ale i edukativní funkci. Některé čtenáře by možná potěšila křížovka či sudoku.
 • Fotografie jsou kvalitativně nadprůměrné, ale přesto bychom viděli prostor ke zlepšení. Nejde vždy jen o kvalitu fotografie, ale i jejímu vyniknutí na stránce.
 • Vzhledu mírně škodí mu inzerce, která na mnoha stranách rozbíjí sazbu - jiné zpravodaje inzerci soustředí mimo redakční obsah, což sice má vliv na atraktivitu pro inzerenty, ale mnohdy graficky nekvalitní inzeráty tím pádem nekazí redakční část.
 • Sazbě neprospívá snaha vměstnat až příliš mnoho obsahu – pro grafika poté není snadné udržet vzdušnost sazby, výsledkem jsou utopené fotografie a mírně nepřehledná sazba.
 • Je pozitivní, že zpravodaj neobsahuje jen lehká společenská témata, ale otevírá i závažná a důležitá témata pojednávající o hospodaření, financích, územním rozvoji a podobně. To vnímáme jako zásadní důkaz snahy o transparentní správu.
 • Oproti ostatním periodikům obdobně velkých municipalit je zpravodaj mírně podprůměrný v rozsahu (stránky a počet znaků), jsme přesvědčeni o tom, že větší rozsah zpravodaje by byl pro čtenáře příjemnější.
 • Hodnocená vydání neobsahují nadměrné množství politické prezentace politických představitelů radnice.

Přílohy

Radniční web roku 2022

radniční-web-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 631,25 kB

Radniční listy roku 2022

radniční-listy-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,61 MB

Zlatý lajk 2022

zlatý-lajk-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 461,38 kB
Datum vložení: 17. 10. 2022 12:53
Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2022 13:10
Autor: Matěj Zelinka
nahoru