Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Podpora nových ordinací

Podpora nových ordinací

V poslední době rezonuje společností také téma nedostatku zubních, případně dalších lékařů. Obce a města, která jsou v kritické situaci, často nově příchozím lékařům poskytují nemalé finanční příspěvky na vybavení ordinací, nabízejí byty apod.

V tomto duchu se na město Skuteč obrátila s nabídkou MDDr. Kristýna Báčová, zubní ordinace s. r. o. s tím, že by měla zájem zřídit si ve Skutči ordinaci pro dva lékaře, za předpokladu, že město poskytne příspěvek v celkové výši 2 miliony korun (1 mil Kč/křeslo) a na své náklady vybuduje dvě potřebné příjezdové komunikace k objektu, kde by ordinace vznikly.  

Rada města nabídku za těchto podmínek odmítla. Problémem je, že se jedná o soukromý objekt. Z tohoto důvodu nemůže město využít ani dotačních titulů, které by s uvedenými náklady významně pomohly. Příspěvky stát poskytuje pouze v případě, že jde o investici do objektu v majetku obce nebo města. MDDr. Báčová navíc nemá s VZP uzavřenou smlouvu o provozování ordinace v Pardubickém kraji. Nicméně, pokud by šlo o objekt města, k vybavení ordinací by město jistě přistoupilo vstřícně, protože i v případě ukončení činnosti jednoho lékaře bychom mohli ordinaci nabízet někomu jinému.

Žadatelce jsme s ohledem na výše uvedené nabídli, v případě, že ordinace ve Skutči zřídí, vystavět příjezdovou cestu a přístupový chodník, bude-li se na nákladech podílet jednou polovinou. Dvoumilionový příspěvek jsme poskytnout odmítli, resp. ani nemohli. Z našeho pohledu bychom nejen porušili péči řádného hospodáře, navíc by to bylo zcela diskriminační vůči ostatním lékařům, kteří si zde do současné doby budovaly své soukromé ordinace z vlastních prostředků. Pokud by nové ordinace i přesto vznikly, je město připraveno přidělit novým stomatologům přednostně byty.   

Úkolem města je zajistit svým občanům lékařskou péči v potřebném rozsahu, jsem však přesvědčen, že náš postup musí být koncepční a spravedlivý ke všem i proto, abychom jednou nemohli být obviněni ze zvýhodňování, nebo nesprávného použití veřejných prostředků.

Jaroslav Hetfleiš
starosta

nahoru