Menu
Město Skuteč

Poradenství při nové zelené úsporám

Poradenství při nové zelené úsporám

Vzhledem k tomu, že od 9. ledna je možné podávat žádosti do dotačního programu Nová zelená úsporám light, doplňujeme další informace pro případné žadatele.

Poradenství při podávání elektronických žádostí

Při podávání žádostí vám bezplatně mohou pomoci pracovníci MAS, kteří pro všechny zájemce zajišťují bezplatné poradenství M-EKIS. Energetičtí poradci vám při osobní konzultaci pomohou vybrat nejvhodnější a dostupné řešení.  Zájemce o dotaci realizuje navržená opatření a následně si podá žádost o dotaci. K ní musí doložit odborný posudek který potvrzuje realizaci opatření, na které byla dotace čerpána. Tento posudek vyhotoví poradci zdarma. Dokládá se rovněž fotodokumentace stavu před realizací opatření.

Ing. Václav Pohorský, e-mail: pohorsky@plp-projektstav.cz, tel.: 776 850 534

Mgr. Josefína Límová, e-mail: limova@masskch.eu, tel.: 733 237 133

 

Energoporadci na pobočkách Úřadu práce

Role energoporadců je osvětová a poradenská, informují o tom, že si osoby mohou zažádat o příspěvek na bydlení, že existují nějaká řešení, jak uspořit energie a že mohou využít i program Nová zelená úsporám light.

Adéla Traganová, e-mail: adela.traganova@uradprace.cz, tel.: 778 796 806

Ing. Vladimír Dvořák, e-mail: vladimir.dvorak@uradprace.cz, tel.: 778 796 806

 

Role sociálních pracovníků

Sociální pracovníci obcí ve věci Nové zelené úsporám rovněž provádí pouze osvětu a poradenství. S faktickým podáváním žádostí klientům nepomáhají.

Informace k NZÚ včetně tel. kontaktu 725 308 490 (denně od 8 do 16 hodin) jsou k dispozici na webu: https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light

Žádosti o dotaci NZÚ je možné podávat do doby vyčerpání alokované částky, nejdéle do 31.08.2024.

Datum vložení: 9. 1. 2023 11:31
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2023 12:17
Autor: Matěj Zelinka
nahoru