Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma

Skutečští skauti vás v sobotu 23. prosince zvou na Oživlý betlém. Na místě bude možnost zakoupit občerstvení, vidět živá zvířata a užít si atmosféru oživlého Betlému. Výtěžek celé akce bude využit na výstavbu nové skautské klubovny.

nahoru