Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Rekonkurzy v roce 2024

Rekonkurzy v roce 2024

Možná jste zaznamenali, že v únoru město Skuteč vyhlásilo konkurzní řízení na pozici ředitele ZUŠ V. Nováka a v souvislosti s tím odvolalo stávajícího ředitele Jana Papeže k 20.06.2024. Důvodem tohoto odvolání i vyhlášení konkurzu není v žádném případě nespokojenost s vedením jmenované školy.

Město Skuteč je zřizovatelem základních i mateřských škol, školní jídelny a také základní umělecké školy. Z této pozice nemusí, ale může, po uplynutí šestiletého funkčního období ředitelů vypsat konkurzní řízení.

Právě této možnosti se rada města rozhodla počínaje rokem 2024 využít. Uvedené šestileté funkční období letos vyprší také v případě ředitelky MŠ Osady Ležáků a ředitele ZŠ Smetanova, celkem se tedy v I. pololetí roku uskuteční konkurzy tři.

V případě, že stávající ředitelé svoji pozici v konkurzním řízení obhájí, budou opět řádně jmenováni a poběží jim další šestileté funkční období.

V roce 2025 se pak vypsání konkurzního řízení bude týkat pouze MŠ Poršova.

Závěrem podotýkám, že rozhodnutí rekonkurzy vyhlásit, není ojedinělé. Například Pardubický kraj v současnosti vypsal konkurzní řízení u značného množství zřizovaných škol a šk. zařízení, kde ředitelům uvedené funkční období končí.

Jaroslav Hetfleiš,
starosta

nahoru