Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Rok 2023 rokem konsolidace

Rok 2023 rokem konsolidace

Před námi je poslední měsíc roku 2023 a s ním i období bilancování. Všeobecně můžeme říci, že rok 2023 byl rokem konsolidačním. Rokem, v němž jsme čekali na to, až se situace ustálí a stabilizuje.

Po dvou covidových letech a následném ekonomickém propadu, který ještě prohloubil válečný konflikt na Ukrajině, si všichni postupně zvykáme na vyšší ceny zboží i služeb. Toto se samozřejmě promítá i do hospodaření města.

Letošní rok by poznamenán zejména vyššími náklady na energie v objektech města. Zdá se, že nakonec nebudou náklady tak drastické, jak se v úvodu roku zdálo. Přesto se město zaměřilo na energetické úspory a vytipovali jsme objekty, u nichž chceme podat žádosti o dotaci na instalaci fotovoltaiky v kombinaci s tepelným čerpadlem. V další dotaci doufáme i u školní jídelny, kde bychom chtěli vyměnit všechny spotřebiče za úspornější. Chystáme i výměnu lamp veřejného osvětlení za úsporná LED světla.

Celý rok jsme intenzivně řešili i několik investičních záměrů, jako např. městská knihovna, kruhový objezd na obchvatové komunikaci, výstavba na Špitálské louce, cyklostezka a další. Při přípravě všech investic jsme však více méně závislí na dotačních možnostech. Financovat  v dnešní ekonomické situaci „ze svého“ a bez dotace investice v rozsahu desítek milionů korun, by stavu městského rozpočtu jistě neprospělo. S dotacemi je zkrátka vše výhodnější. Abychom však byli schopni pružně zareagovat na aktuálně vypsaný dotační titul, musíme být připraveni a mít v dané době již konkrétní zpracovaný projekt. Celý proces od záměru k jeho naplnění se tak logicky (často i značně) prodlužuje a záměry se někdy musí i pozměnit.

I v roce 2023 jsme se snažili pružně reagovat i na předem neavízované výzvy. Díky tomu budeme v případě dotace moci vybudovat přístavbu ZŠ a MŠ Žďárec, v níž by vznikla nová dětská skupina. Za podobných podmínek jsme připraveni zajistit úpravu veřejných prostranství, nebo novou síť městského rozhlasu nejen ve Skutči, ale i v místních částech.

Připravených investic je celá řada a nezbývá než doufat, že rok 2024 nastaví přijatelnější podmínky k naplnění našich záměrů a plánů.

Společně s místostarostou i radními nám všem přeji, aby ekonomika země opět začala růst a tento růst jsme mohli pocítit i v rámci rozpočtů obecních i rodinných. Současně přejemei hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a optimistickou mysl.

Jaroslav Hetfleiš, starosta

nahoru