Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Spolky mohou čerpat dotace ze Šablon

Spolky mohou čerpat dotace ze Šablon

Spolky působící na území města, mohou čerpat finanční prostředky z Operačního programu Jana Amose Komenského č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání.

Zjednodušenou formou lze žádat o finanční podporu nejméně 300.000 Kč na 3 roky činnosti. S ohledem na zjednodušenou formu žádosti i vyúčtování jsou šablony velkou příležitostí pro spolky rozvinout svoji práci s dětmi a mládeží.

Výzva není určena pro spolky zapsané v rejstříku sportovních organizací. Žádosti za spolky s celostátní působností (Skaut, Pionýr, Hasiči, A-TOM, LLM, Brontosaurus apod.) již podávaly jejich ústřední organizace, takže tato výzva se netýká pobočných spolků těchto celostátních organizací.

Spolkům s místní působností pomáhají Krajské rady dětí a mládeže (RDM). Protože v Pardubickém kraji nemá RDM personální kapacitu pro zpracování žádostí, bude pardubickým spolkům pomáhat Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje.  

Je možné se obrátit na místopředsedkyni rady Ing. Ludmilu Pohankovou - 608 812 232, ludmila.pohankova@rdmkhk.cz nebo projektovou manažerku Bc. Janu Čápovou - 604 315 833, jana.capova@rdmkhk.cz

www.rdmkhk.cz

Příjem žádostí bude ukončen vyčerpáním alokace, proto je třeba žádost podat v nejkratším možném termínu.

nahoru