Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Usnesení rady a zastupitelstva už v novinách nebudou

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Výpisy z usnesení zasedání rady a zastupitelstva města zabíraly ve Skutečských novinách pravidelně značný prostor. Proto v nich nadále budou uvedeny pouze termíny zasedání. Plná znění všech usnesení najdete na webu města.

Povinnosti obce v oblasti zveřejňování výpisů usnesení jsme ověřovali. A podle § 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (“zákon o obcích”) musí být zápis ze zasedání zastupitelstva uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Právo nahlédnout do zápisu z jednání má pak podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích každý občan obce, který dosáhl 18 let. Zápis ze schůze rady obce musí být § 101 odst. 3 zákona o obcích také uložen u obecního úřadu, ale k nahlédnutí slouží pouze členům zastupitelstva.

Zákon výslovně nestanovuje, že by zápisy musely být zveřejňovány, dosavadní transparentnost však zachováme tím, že budeme pokračovat ve zveřejňování usnesení ze zasedání radyzastupitelstva na webových stránkách města.

nahoru