Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Zajištění zimní údržby

Zajištění zimní údržby

Stejně jako v minulých letech, bude i letos město Skuteč zajišťovat zimní údržbu komunikací a chodníků. Předem děkujeme vlastníkům nemovitostí za to, jak přistupují k údržbě chodníků a pomáhají tak zvládnout případnou sněhovou nadílku.

I pro nadcházející zimní sezónu je sjednána smluvní pomoc ZD Zderaz a MěVaK Skuteč, kteří budou zajišťovat pluhování a posyp na většině městského katastru. Na začátku listopadu technická skupina k chodníkům a nebezpečným místům instalovala nádoby s posypovým materiálem. Takže by se dalo říct, že my jsme na zimu připraveni, ale jak to tak bývá, první sníh nás jistě prověří.

Město Skuteč má druhý největší katastr na Chrudimsku. Proto prosíme o trpělivost a shovívavost motoristy, neboť není v lidských silách uklidit naráz celých 35 km2. Od listopadu sledujeme předpovědi počasí, aby nás nepřekvapila případná kalamita. V případě sněžení nebo náledí vyjíždí zimní technika od 04:00, aby k prvním ranním autobusům již byly hlavní tahy sjízdné. V 06:00 vyráží naše technická skupina na nejfrekventovanější chodníky (u střediska, školy, sídliště, atd.), aby je uvedla do schůdného stavu. Doufejme, že společnými silami dobře zvládneme i nečekané situace.

Kontaktní osoba pro organizaci zimní údržby je Luboš Kropáček, tel. 469 326 490, 731 557 631, odbor stavební úřad, majetek a investice.

nahoru