Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Záměr nájmu prostor v ulici Sládkova

Záměr nájmu prostor v ulici Sládkova

Město Skuteč zveřejňuje záměr nájmu prostor určených k podnikání nacházející se v budově čp. 788 Sládkova ulice Skuteč, o výměře 306 m².

Výše nájmu minimálně 600 Kč/m²/rok + platná sazba DPH, doba nájmu
od 01.04.2024 – 31.12.2026 s možností dalšího prodloužení. Podmínkou nájmu
je účel provozování prodejny.

Žádost o nájem předmětné nemovité věci s uvedením výše nájemného za m²/rok, v zalepené obálce označené nájem prodejny Sládkova ul. - „NEOTVÍRAT“, případné připomínky může zájemce podat na Městský úřad Skuteč nejpozději
do 20.03.2024.

Pronajímatel si vyhrazuje právo vybrat nejvýhodnější nabídku, případně výběrové řízení zrušit.

nahoru