Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Získali jsme 40 miliónů na novou knihovnu

Získali jsme 40 miliónů na novou knihovnu

V rámci výzvy na podporu kultury a kreativity v regionech vypsané Ministerstvem kultury jsme získali 40 milionů na výstavbu nové Městské knihovny – kulturního a kreativního centra Skuteč.

Převzato z tiskové zprávy Pardubického kraje:

Na malá kulturní a kreativní centra se podařilo do kraje získat 103 milionů korun.

Radovat se mohou v Moravské Třebové, Skutči, Poličce a v Jablonném nad Orlicí. Po vyhodnocení žádostí zveřejnilo Ministerstvo kultury České republiky výsledky dotačního řízení na malá kulturní a kreativní centra. Z Národního programu obnovy získají tato města v kraji na své projekty celkem více než 100 milionů korun.

V minulém programu na velká kreativní a kulturní centra se rozdělovalo 2,6 miliardy a z Pardubického kraje uspělo Technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Tentokrát ministerstvo rozdělovalo mezi 35 vybraných projektů téměř 840 milionů.

Podporu mohly získat projekty buď na výstavbu nového kulturního a kreativního centra, přestavbu stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum nebo rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra. Malá kulturní a kreativní centra jsou výjimečná tím, že v sobě spojují knihovnu a kulturní centrum. 

„Celkové navýšení druhého dotačního titulu je výsledkem společného tlaku kulturní komise Asociace krajů a Ministerstva kultury. My jsme byli ve spojení se všemi žadateli v našem kraji a jsme rádi, že byli natolik připraveni, že velmi dobře uspěli. Díky tomu do Skutče putuje 40 milionů, do Moravské Třebové 23,7 milionu, do Poličky 19,5 milionu a do Jablonného nad Orlicí 19,7 milionu,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.

Výstavba Městské knihovny – kulturního a kreativního centra Skuteč
Místní městská knihovna se stane veřejným víceúčelovým zařízením, prostorem pro kulturní, sociální, vzdělávací a tvořivé volnočasové aktivity. Výstupy projektu povedou k lepšímu využití kulturních zdrojů města Skuteč, zvýšení kvality života obyvatel a upevnění jejich vztahu k regionu a kraji. Živé a kulturně otevřené město láká kreativní talenty a mohou tak vznikat jedinečné investiční impulzy. Kreativita a tvořivost tak přispívají k sociálnímu, ale i hospodářskému rozvoji.

Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska, Moravská Třebová – Boršov
V Moravské Třebové neexistuje prostor, který by byl adekvátně vybavený a ve kterém by místní spolky a organizace i samotní umělci a umělkyně mohli pracovat na svých projektech. Rekonstrukce zvýší kapacitu centra, bude bezbariérové, umožní rozšířit nabídku programu i služeb, umožní participaci dalších subjektů. To umožní navázání dalších partnerství i v podnikatelském a veřejném sektoru a povede k lepší udržitelnosti instituce. Na rekonstrukci knihovny proběhla architektonická soutěž. Jedná se o stavbu z 19. století, pro kterou se žadatel snažil najít vhodné využití.

„Dalšími podpořenými projekty jsou kulturní a kreativní centrum v Jablonném nad Orlicí a Městská knihovna Polička - kulturní, vzdělávací a kreativní centrum J. V. J. Michla,“ dodal Roman Línek.

nahoru