Navigace

Obsah

Usnesení ze schůze Rady města Skuteč

UPOZORNĚNÍ: 
Veškeré zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Skuteč jsou uloženy ve formátu (*.pdf).
Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader.
Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na sekretariátu Městského úřadu Skuteč.

V souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a je uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Po uplynutí uvedené lhůty jsou přijatá a schválená usnesení Rady města Skuteč umístěna na webové stránky města Skuteč v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3).

Občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo občan, vlastnící na území obce nemovitost, má právo nahlížet do usnesení rady obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích). Toto oprávnění (§ 17 zákona o obcích) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena. Úplné znění usnesení Rady města Skuteč je uloženo u tajemnice(ka) Městského úřadu Skuteč.

Rok 2011

Usnesení z 12. zasedání rady města konané dne 26.4 2011 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 11. zasedání rady města konané dne 18.4. 2011 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 10. zasedání rady města konané dne 4.4 2011 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 9. zasedání rady města konané dne 21.3 2011 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 8. zasedání rady města konané dne 2.3 2011 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 7. zasedání rady města konané dne 14.2 2011 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 6. zasedání rady města konané dne 31.1 2011 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 5. zasedání rady města konané dne 20.1 2011 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 4. zasedání rady města konané dne 13.1.2011 na MěÚ ve Skutči

Rok 2010

Usnesení z 3. zasedání rady města konané dne 20.12 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 2. zasedání rady města konané dne 29.11 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 1. zasedání rady města konané dne 15.11 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 96. zasedání rady města konané dne 3.11 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 95. zasedání rady města konané dne 11.10 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 94. zasedání rady města konané dne 1.10 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 93. zasedání rady města konané dne 14.9. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 92. zasedání rady města konané dne 20.8. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 91. zasedání rady města konané dne 23.7. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 90. zasedání rady města konané dne 28.6. 2010 na MěÚ ve Skutči

Usnesení z 89. zasedání rady města konané dne 14.6. 2010 na MěÚ ve Skutči

Stránka