Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Formuláře

Formuláře ekonomický odbor

Žádost o poskytnutí dotace (PDF)

Žádost o poskytnutí dotace 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 190,69 kB

Žádost o poskytnutí dotace (XLSX)

Žádost o poskytnutí dotace 2024.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 33,25 kB

Žádost o poskytnutí daru (PDF)

Žádost o poskytnutí daru 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 149,27 kB

Žádost o poskytnutí daru (XLSX)

Žádost o poskytnutí daru 2024.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 33,05 kB

Vyúčtování poskytnuté dotace

Vyúčtování poskytnuté dotace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 101,06 kB

Žádost o vrácení přeplatku – komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku – komunální odpad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,21 kB

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze psů

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 263,9 kB

Přihláška k místnímu poplatku ze psů

Přihláška k místnímu poplatku ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,29 kB

Odhláška psa

Odhláška psa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,69 kB

Čestné prohlášení – pobyt v zahraničí

Čestné prohlášení – pobyt v zahraničí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,62 kB

Formuláře odbor investice a správa majetku

Žádost o nájem bytu

Žádost o nájem bytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,55 kB

Žádost o nájem pozemku

Žádost o nájem pozemku.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 234,17 kB

Žádost o nájem nebytových prostor

Žádost o nájem nebytových prostor.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 229,36 kB

Žádost o prodej pozemku

Žádost o prodej pozemku.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 231,34 kB

Žádost o prodloužení nájemního poměru

Žádost o prodloužení nájemního poměru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 230,25 kB

Žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor

Žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 231,62 kB

Žádost o směnu pozemků

Žádost o směnu pozemků.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 236,83 kB

Oddělení stavební úřad

1-Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

1-Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,07 kB

2-Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

2-Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,79 kB

5-Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

5-Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,2 kB

6-Žádost o vydání společného povolení

6-Žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 246,53 kB

7-Oznámení záměru

7-Oznámení záměru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,3 kB

8-Ohlášeni stavby

8-Ohlášeni stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,36 kB

9-Žádost o stavební povolení

9-Žádost o stavební povolení.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,5 kB

10-Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

10-Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,53 kB

12-Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

12-Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,73 kB

13-Žádost o povolení předčasného užívání stavby

13-Žádost o povolení předčasného užívání stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35 kB

14-Oznámení změny v užívání stavby

14-Oznámení změny v užívání stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,48 kB

15-Ohlášení odstranění

15-Ohlášení odstranění.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35,13 kB

16-Společné oznamení záměru

16-Společné oznamení záměru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 31,04 kB

18-Žádost o změnu stavby před jejím dokončenim

18-Žádost o změnu stavby před jejím dokončenim.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 77 kB

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí k § 190 odst. 5 zákona

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí k § 190 odst. 5 zákona.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB

Ohlášení dokončení stavby

Ohlášení dokončení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,77 kB

Souhlas s dělením pozemku dle geometrického-plánu

Souhlas s dělením pozemku dle geometrického-plánu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25 kB

Žádost o ověřeni pasportu stavby

Žádost o ověřeni pasportu stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 62,5 kB

Žádost o povolení výjimky

Žádost o povolení výjimky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 44 kB

4-Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku

4-Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,43 kB

3-Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu uživání stavby na území

3-Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu uživání stavby na území.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,05 kB

Oddělení dopravy

Žádost o povolení úplné nebo částečné uzavirky

Žádost o povolení úplné nebo částečné uzavirky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31,5 kB

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace – havárie inženýrské sítě

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace – havárie inženýrské sítě.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31 kB

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro pořádáni akce umístění lešení, věci nebo materialu

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro pořádáni akce umístění lešení, věci nebo materialu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31,5 kB

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro stavební práce

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro stavební práce.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30 kB

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro umístění reklamního zařizení

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro umístění reklamního zařizení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30 kB

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace pro překop nebo protlak

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace pro překop nebo protlak.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace pro uložení inzenyrské sítě

Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace pro uložení inzenyrské sítě.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28,5 kB

Žádost o zvláštní užívání pro vozidla bez TK

Žádost o zvláštní užívání pro vozidla bez TK.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 17,09 kB

Žádost o povolení sjezdu

Žádost o povolení sjezdu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31 kB

Oddělení životního prostředí

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB

Zásah do VKP nebo památného stromu

Zásah do VKP nebo památného stromu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB

Formuláře Správní odbor – matrika, evidence obyvatel

Plná moc

Plná moc.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 19 kB

Žádost změna jména a příjmení

Žádost změna jména a příjmení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,15 kB

Žádost změna jména a příjmení – nezletilý

Žádost změna jména a příjmení – nezletilý.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 54,03 kB

Návrh na zrušení trvalého pobytu

Návrh na zrušení trvalého pobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 61,76 kB

Dotazník k uzavření manželství

Dotazník k uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 241,06 kB

Formuláře hrobová místa

Žádost o zrušení hrobového místa

Žádost o zrušení hrobového místa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,55 kB

Souhlas s úpravami hrobového místa

Souhlas s úpravami hrobového místa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,35 kB

Souhlas se zřízením hrobu

Souhlas se zřízením hrobu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,02 kB

Přenechání hrobového místa

Přenechání hrobového místa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,58 kB

Oznámení o uložení do hrobu

Oznámení o uložení do hrobu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,94 kB

Hřbitov – pokyny

Hřbitov – pokyny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 136,74 kB

Formuláře různé

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,87 kB
nahoru